Nepaprasta mokslo ir technikos pažanga suteikė žmonijai ne tik neginčijamus materialinius patogumus, bet ir daugybę vargų ir problemų. Mūsų dienų visuomenė mėgina spręsti jas materialiais būdais, tačiau iš tikrųjų tik kuria naujas problemas.

Kaip ištrūkti iš šio užburto rato? Ką galime padaryti, kad ateitis būtų šviesesnė? Kokia mūsų būties prasmė? Iš kur atėjome į šį pasaulį ir kas mūsų laukia po mirties? Knygoje “Savęs pažinimo mokslas” A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada atsako į visus šiuos klausimus nuostabiai aiškiai ir paprastai. Jo išsamūs atsakymai grindžiami senovės Vedų išmintimi.

Knygoje nagrinėjamos tokios temos, kaip karma, reinkarnacija, aukščiausioji sąmonė, dvasinio mokytojo pasirinkimas, Dievas bei dvasiniai nūdienos socialinių bei ekonominių problemų sprendimo būdai. “Savęs pažinimo mokslas” tebėra viena populiariausių iki šiol leistų “Bhaktivedanta Book Trust” knygų.

Per interviu, paskaitas, rašinius ir laiškus, šioje knygoje autorius kalba apie jogos praktiką, autentišką metodą, kaip pažinti save šiuolaikiniame amžiuje. Ypač mėgiama jaunimo.

Tarp trisdešimt šešių straipsnių, parinktų šiai neįprastai knygai, rasime jaudinančią Šrilos Prabhupados poemą, kurioje pasakojama, kaip jis atvyko į Ameriką, jo susirašinėjimą su garsiu kardiologu dėl “sielos paieškų”, interviu Londono radijo kompanijai apie sielų persikūnijimą, pastabas, pareikštas Londono dienraščiui “Times” dėl tikrų ir netikrų guru, pokalbį su vokiečių vienuoliu benediktinu apie Krišną ir Kristų, įžvalgias Šrilos Prabhupados mintis apie supersamonę bei karmos dėsnį, diskusiją su žymiu rusų mokslininku dėl dvasinio komunizmo ir atvirus pašnekesius su savo mokiniais apie šiuolaikinio mokslo klastotes.

Trečias tiražas. Kietais viršeliais, 8 spalvotos iliustracijos, 368 puslapiai.